Dostavník

Radniční zpravodaj Dostavník vychází od 12/2006. Prozatím slouží jako hlásná trouba naší radnice k zajištění prezentace vedení obce za naše peníze. Otevřená společnost o.p.s. vytvořila následující desatero radničního periodika: 

1.  Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce
2. Komentáře jsou odděleny od zpráv
3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce
4.
Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám
5.
Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní)
6.
Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního)
7.
Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)
8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední
9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních 

 

Prosazení těchto principů v Dostavníku se nám pro odpor redakční rady a většiny zastupitelů nepodařilo. Z tohoto důvodu jsme začali vydávat vlastní periodikum Občasník.

 

S dalšími principy se můžete seznámit v letáku Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj, který je součástí Desatera otevřené obce zde (ke stažení na www.otevrete.cz v odkaze knihovna-desatero).