Program zastupitelstva 10.3.2011

Protože se nám program nepodařilo vyfotit tak, aby byl dobře čitelný (fotka), níže je přepsaný.
 

1) Vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce v lokalitě U Potoka II

2) Hlasování o záměru spol. pana Brtka v areálu deponie

3) Doplnění textové části  územního plánu obce Šestajovice o podmínky   využití pozemku p.č. 451/38

4) Směna pozemků (13 m2  obec x 13 m2 Mocovi) v lokalitě Za Stodolama

5) Schválení záměru výstavby a umístění nové tělocvičny - 2 varianty

6) Diskuse

7) Závěr

Změna programu vyhrazena