Stromy‎ > ‎

Kácení dřevin - zavádějící informace

Dovolujeme si upozornit případné žadatele o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, že informace „Upozornění pro žadatele“ uveřejněná v Dostavníku č.5, str.3, není pravdivá.

Lhůty pro vyřizování žádostí jsou dány platnými zákony. Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů, ve zvláště složitých případech a nařízeném ústním jednání pak 60 až 90 dnů .

Nařídí-li správní orgán (OÚ) k podání žádosti o kácení ústní jednání, termín tohoto jednání musí být účastníkům řízení (tj. žadateli a v tomto případě občanskému sdružení) oznámen nejméně 15 dnů přede dnem tohoto jednání. Pokud má občanské sdružení zájem stát se účastníkem řízení, musí se písemně, ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem (OÚ) zahájení řízení oznámeno, k tomuto řízení přihlásit.

Jsou-li ze strany OÚ respektovány platné zákony, v žádném případě nemá informování Občanského sdružení o zahajovaných řízeních negativní vliv na lhůtu vyřízení podané žádosti.

Dosud bylo naše Občanské sdružení informováno o 2 žádostech:

1. žádost podána 31.3.2011, rozhodnutí o nařízeném ústním jednání vydáno OÚ dne 9.5.2011, OS doručeno 13.5.2011, jednání nařízeno na den 13.6. 2011.
2. žádost podána 13.4.2011, rozhodnutí o nařízeném ústním jednání vydáno OÚ dne 11.5.2011, OS doručeno 16.5.2011, jednání nařízeno na den 15.6.2011.

K žádnému z těchto řízení se Občanské sdružení nepřihlásilo.