Jednání zastupitelstva 26.2.2015

Záznam z jednání zastupitelstva z 26.2.2015.
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.


V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=sFOqN87rquA

00:00 - 00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
05:05 - vyhodnocení vypsaných výběrových řízení


V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=lBCmFZ24IoA

02:30 - schválení výstavby obslužné komunikace a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB
09:10 - územní studie obchodní centrum, plánovací smlouva na obchodní centrum
12:30 - darovací smlouva na VO v ulici Chrpová
13:30 - žádost o bezúplatný převod pozemků od SPÚ
15:23 - žádost o bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM
17:33 - obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
22:33 - pověření finančního výboru kontrolou TS obce Šestajovice
23:00 - stanovení odměny jednateli TS


V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=zfPUntJcwcU

01:55 - čtení a schválení zápisu