Arnika to dokázala, ale vyhráno ještě není

Podepište petici občanského sdružení ARNIKA „Nenechme se vybagrovat!“

V pátek 15. června 2012  parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu novely stavebního zákona. Výrazné omezení práva lidí vyjadřovat se ke stavbám však neprošlo. Poslanci a poslankyně  odmítli návrh svých kolegů z hospodářského výboru, který předložil pozměňovací návrh vycházející vstříc průmyslové lobby a developerům. Novela měla ztížit občanům možnost účastnit se rozhodování, omezit tak míru demokracie a nahrávat korupci na stavebních úřadech. Před hlasováním v PS PČR předali zástupci občanského sdružení Arnika poslanci Stanislavu Polčákovi (TOP 09) petici „Nenechme se vybagrovat“  s více než třemi tisíci podpisy. K petici se svými podpisy připojili i někteří členové našeho sdružení. K respektování demokratických principů vyzvalo na 60 starostů a 80 občanských sdružení. Poslanec Polčák slíbil petici podpořit. Více v článku  http://arnika.org/poslanci-zachovali-prava-lidi-vyjadrovat-se-ke-stavbam.

Úplně vyhráno však stále není – zákon bude potřeba sledovat ještě při projednávání v senátu. Stále hrozí, že se někteří poslanci pokusí škodlivé změny zákonů navrhnout znovu. Podpora iniciativy má tedy i nadále smysl.

Petici můžete podpořit  zde ( http://arnika.org/petice-nenechme-se-vybagrovat )

Poslanec  Polčák k petici http://arnika.org/ucast-verejnosti-podporime-rika-poslanec-polcak
Přečtěte si, co nám hrozí ( http://arnika.org/petice-nenechme-se-vybagrovat )
Kauzy, kde lidé ochránili svou obec (
http://arnika.org/ucast-verejnosti-kauzy )

Co by novela zákona v návrhu hospodářského výboru znamenala pro občany naší obce?

Bez možnosti občanů účastnit se na územním řízení by v minulosti došlo např. k:

realizaci záměru na výstavbu bioplynové stanice
-  prosazení výstavby sběrného dvora v areálu ČOV
-  prosazení výstavby soukromého zdravotního střediska namísto zachování zeleně v intravilánu obce
 
Co by nás v případě přijetí novely bez pozměňovacích návrhů mohlo postihnout v budoucnu:
-  nemožnost účastnit se  dalších správních řízení, v jejichž důsledku dojde k zásadní změně tváře naší obce (např. výstavba nákupního centra, další prosazování developerských projektů na úkor ploch zeleně, realizace nesmyslných projektů a la fotovoltaická elektrárna apod.)