Naše žádosti

 

 
Nové rozhodnutí ředitelky MŠ o poskytnutí informace včetně výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání
 

 
 


Žádost o poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami na vybudování inženýrských sítí a komunikací v lokalitě U Potoka II a s rekonstrukcí a modernizací ČOV
Stížnost ke KÚ
Rozhodnutí KÚ strana 1, strana 2
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z OÚ
Odvolání ke KÚ
Rozhodnutí KÚ o odvolání
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z OÚ
Rozhodnutí KÚ 

Poskytnutí odmítnutých informací z OÚ, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 
Nové

 Žádost o informace k přestupkové komisi a přestupkům
Částečné poskytnutí informace z OÚ
Odvolání
Stížnost ke KÚ
Sdělení KÚ
Rozhodnutí KÚ o odvolání
Poskytnutí odmítnutých informací z OÚŽádost o informace k osobám povolujícím kácení stromů
Poskytnutí informace z OÚŽádost o informace k příjmům obce, zadlužení atd.
Poskytnutí informace z OÚ, Soubor 1, Soubor2Žádost o informace na jaké kulturní akce byly vynaložené prostředky uveřejněné v Dostavnících
Poskytnutí informace z OÚŽádost o informace k zápisu do MŠ 
Odložení žádosti z OÚ 
Stejná žádost o informace byla zaslána i MŠ
Odpověď z MŠ