Cíle

1.    Rozvoj občanské společnosti a usilování o otevřenou diskusi k otázkám týkajícím se veřejného života a rozvoje obce, zajištění vzájemné komunikace mezi občany.
 
2.    Spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Šestajovicích nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti sdružení
 
3.   Rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny
 
4.    Ochrana přírody a krajiny
 
5.   Podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni
 
6.  Podpora vytváření míst pro zdravý růst mládeže – dětských hřišť, sportovišť pro starší děti a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně
 
7.  Podpora kvalitního vzdělávání dětí a mládeže v MŠ Lodička a ZŠ Šestajovice, spolupráce rodičů s vedením MŠ a ZŠ a zřizovatelem
 
8.    Podpora aktivit seniorů, mezigenerační dialog
 
9.   Hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní
 
10.  Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů sdružení
 
11.  Kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu
 
12.  Výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů Sdružení
 
13.  Získávání dotací a grantů na finanční zajištění cílů Sdružení