Jednání zastupitelstva

Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva nově nahrává i obecní úřad, aktuálně už jednání zastupitelstva nenatáčíme.  


Rádi bychom umožnili občanům, kteří se nemohou, případně nechtějí, osobně dostavit na jednání zastupitelstva, tato jednání sledovat. Členové našeho sdružení (jako občané obce) budou pro vás jednání zastupitelstva natáčet a na tomto místě najdete během několika dnů jeho záznam. Věříme, že možnost shlédnutí záznamu bude pro Vás, šestajovické občany, přínosná a že tuto službu uvítáte.
Přihlížející občané jsou na záznamech anonymizováni - část obrazu, kde by byli vidět,  je rozmazaná.
 
Stanoviska a právní výklady k této problematice najdete na stránce Stanoviska, právní výklady
 
Stejně jako v minulém volebním období bude naše sdružení i v nadcházejících letech pořizovat zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva obce. Rádi bychom tímto poděkovali štědrému dárci z řad spoluobčanů,díky jehož finančnímu daru ve výši 10.000,-Kč jsme zakoupili zcela novou kameru, která umožní vyšší kvalitu záznamu.

 
 
 
 
 
 
 


Jednání zastupitelstva 27.12.2013