Jednání zastupitelstva 23.5.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 23.5.2011. V záznamu jsou vymazány osobní údaje včetně sdělení starosty obce na kameru, ve kterém uvádí, že se jmenuje starosta Roman Hrdlic, r.č. ..........
Diváci jsou na záznamu anonymizováni - obraz je rozmazán.
V průběhu jednání zastupitelstva odešli 3 zastupitelé. Vyjádření Ing. Kořenkové a RNDr. Hubálka k této věci:
 

Proč jsme opustili jednání
Z jednání jsme se rozhodli odejít ve chvíli, kdy došlo ke zpochybňování a osobnímu znevažování  a zejména k nařčení, že nechceme výsadbu a rozšíření zeleně v obci. Pan starosta jako předsedající, pan Marek Hrdlic a někteří další členové zastupitelstva začali směřovat debatu mimo projednávaný bod do roviny znevažování názoru druhých  a osobního napadání. S takovou úrovní jednání nesouhlasíme a v budoucnu se takovéto „diskuse“ nehodláme účastnit.

Michaela Kořenková, Tomáš Hubálek

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606600-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-1-cast
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení
 
7:00 - strategický rozvoj školství v obci: MŠ a ZŠ v příštích deseti letech, prezentování tří možných variant rozšíření MŠ
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606608-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-2-cast
 
5:04 - dostavba II. a III. etapy ZŠ
 
14:38 - vypsání konkurzu na nového ředitele/ředitelku ZŠ
 
21:07 - schválení dodatku č. 1 o bezúplatném užívání nemovitosti - nové budovy ZŠ
 
24:33 - schválení smluvy č. 10052686 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci "Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně - 3 etapa"
K tomuto bodu bychom rádi uvedli, že minimálně někteří zastupitelé (RNDr. Hubálek a ING. Kořenková) neměli materiály k tomuto jednání zastupitelstva k dispozici 10 dní (dle jednacího řádu), jak uvádí starosta obce v Dostavníku, ale byly jim předány pouze 4 dny před tímto jednáním zastupitelstva.
 
 

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606615-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-3-cast
 
3:00 - po předchozím znevažování a osobním napadání zastupitelů Ing. Kořenkové a RNDr. Hubálka 3 zastupitelé odcházejí z veřejného jednání
 
9:47 - schválení nového člena návrhové komise
 
11:30 - schválení nového zapisovatele
 
12:50 - schválení smluvy o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-6012197/VB012 se společností ČEZ Distribuce
 
16:15 - schválení smluvy o uzavření budoucí smlouvy č.IE-12-6000835/VB001 se společností ČEZ Distribuce
 
20:23 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 61/2011/OOBCH se společností PPD
 
23:20 - čtení zápisu
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/606624-zastupitelstvo-sestajovice-23-5-2011-4-cast
 
2:00 - schválení zápisu
 
Diskuse
 
03:50 - vystoupení ředitelky ZŠ Jirny a její dotazy k zastupitelstvu
 
17:05 - další dotazy k MŠ
 
33:30 - dotazy k výsadbě stromů
 
 
TOPlist