Jednání zastupitelstva 5.4.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 5.4.2011. I přes snahu starosty obce a některých zastupitelů, aby jednání zastupitelstva nebylo natáčeno viz níže, zde máte záznam k dispozici. Dále uvádíme další právní argumentaci, která podporuje naše tvrzení, že natáčení veřejného jednání zastupitelstva a jeho další zveřejňování (s vymazáním osobních údajů, které tentokráte žádné nebyly) je naprosto legální. Tentokrát ze stránek www.bezkorupce.cz:
Dalším argumentem může být také rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2005 č. 30 CDO 64/2004, kde se konstatuje, že „.....Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. totiž poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto – jak z logiky věci plyne – zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti.........."
 
Občas na záznamu není nikomu rozumět - není to způsobeno nějakou závadou, ale tím, že byl na zastupitelstvu v tu chvíli velký ruch. Jedná se hlavně o diskusi ke sběrnému dvoru.
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/613130-zastupitelstvo-sestajovice-5-4-2011-1-cast 
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení
 
7:30 - vyjádření zastupitelů k natáčení videozáznamu a jeho zveřejňování na internetu
 
14:29 - schválení úplatného převodu pozemků v areálu ČOV - jedná se o pozemky, které mají být použity na výstavbu sběrného dvora; diskuse občanů a zastupitelů ke sběrnému dvoru
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/613204-zastupitelstvo-sestajovice-5-4-2011-2-cast
 
00:00 - pokračování diskuse ke sběrnému dvoru a schválení úplatného převodu pozemků v areálu ČOV
Ke sdělení pana starosty, že opozice donesla 4 návrhy, kde by mohl být sběrný dvůr, ale nic jiného pro to neudělala, nepřinesla od vlastníků pozemků smlouvu, je třeba konstatovat, že zastupitelé sami nemohou jednat jménem obce, nemohou dojednávat ani slibovat žádnou smlouvu. To může pouze starosta obce z titulu své funkce!
 
31:00 -  doplnění kontrolního výboru o dva členy; úmysl pana Matějky vzdát se funkce předsedy kontrolního výboru
 
35:05 -  návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. na pozemky p.č. 617/97 a 617/90 k.ú. Šestajovice u Prahy
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu  http://www.stream.cz/uservideo/613177-zastupitelstvo-sestajovice-5-4-2011-3-cast
 
00:00 - nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu - 1/4 pozemku p.č. 151 k.ú. Šestajovice u Prahy o výměře 204,5 m2 za cenu 113.000 Kč od státu
 
03:40 - pověření kontrolního výboru provedením kontroly mateřské školy a finančního výboru provedením kontroly základní školy
 
7:35 - čtení zápisu a jeho schválení
 
Diskuse:
 
15:14 - dotaz, kdo vydal druhý právní výklad znějící, že občané obce nemohou dělat záznam z jednání zastupitelstva
 
17:14 - dotazy k nepodepsaným článkům v Dostavníku
 
23:15 - dotaz k přípojnému bodu "fotovoltaiky"
 
26:12 - dotaz za jakou stranu pan starosta kandidoval
 
27:20 - dotaz k zveřejnění výběrového řízení na inž. sítě v lokalitě U potoka II. na veřejném portálu
 
29:20 - dotaz k projektu tělocvičny
 
33:30 - dotaz k výběrovému řízení ČOV
 
35:30 - pozvánka občanského sdružení na akci Ukliďme svět! (PDF)
 
 
 
TOPlist