Jednání zastupitelstva 29.1.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 29.1.2013. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/790248-zastupitelstvo-sestajovice-29-1-2013-1-cast
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
08:24 - jednání o územním plánu obce Šestajovice - informace o zrušení OOP Územního plánu OP, obec nemá od 17.12.2012 platný územní plán, diskuse zastupitelů s pořizovatelem Ing.Zemanem k dalšímu postupu
29:45 - zrušení výběrového řízení na stavební práce na akci "Rekonstvukce a dostavba ZŠ Šestajovice" a vypsání výběrového řízení 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/790293-zastupitelstvo-sestajovice-29-1-2013-2-cast 
 
00:00 - vypsání výběrového řízení na dodavatele pro akci "Snížení prašnosti v obci Šestajovice"
02:18 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce "Výstavba izolační zeleně v severní části obce Šestajovice"
03:10 - schválení bezúplatného nabytí podílu ideální 1/3 pozemku p.č. 608/20
04:40 - návrh na spolupráci s Policií ČR
07:48 - schválení vyjmutí žádosti o podporu na projekt "Revitalizace rybníku Panská v obci Šestajovice" ze zásobníku projektů z OPŽP
Diskuse
13:10 - dotazy k zeleni
14:05 - dotaz k deponii Červenka
21:58 - dotaz k výběrovému řízení na rekonstrukci ZŠ
 
 
TOPlist