Jednání zastupitelstva 5.11.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 5.11.2014.
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=5FlQ0_mVxoo&feature=player_detailpage 
 
00:00 - zahájení
04:10 - složení slibu členy zastupitelstva
09:35 - určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
11:55 - volba starosty a místostarosty
17:15 - volba výborů a školské rady
21:50 - návrh odměny neuvolněných zastupitelů
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=cLKY-XTCdoo&feature=player_detailpage 
 
01:30 - čtení a schválení zápisu
11:46 - diskuse
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=p1NAxOBq5bE&feature=player_detailpage 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=XZVpwMcZ5L4&feature=player_detailpage 
  
 
TOPlist