Jednání zastupitelstva 28.1.2016

Záznam z jednání zastupitelstva z 28.1.2016.
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ktuxWF6WYZU

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
03:55 - podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2016

na akci ,,Chodník - Revoluční ulice, Šestajovice,,

06:05 - rozpočtové opatření č. 1/2016.

08:10 - schváleni dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Zateplení budovy požární zbrojnice

v obci Šestajovice".

09:50 - pronájem reklamních ploch v autobusových zastávkách
19:00 - čtení a schválení zápisu


TOPlist