Jednání zastupitelstva 22.9.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 22.9.2011
 
Za shlédnutí jistě stojí v části č. 5 návrh místostarosty na zřízení zdravotní služby, kterou by on provozoval.
A jeho návrh na vypsání veřejné sbírky na zřízení záchranářské služby.
 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/615779-zastupitelstvo-sestajovice-22-9-2011-1-cast
 

0:00 - Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a  návrhové komise, kontrola minulého zápisu,

9:21 - Souhlas se zpracováním  zprávy o uplatňování územního plánu s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 platného   územního plánu

20:50 - Vyhodnocení výběrového řízení na územní plán

26:25 - Vyhodnocení nabídky firmy TOP LITE na odkoupení pozemku ve vlastnictví firmy 430/5 a 433/1

35:05 -  Nabídka na regulaci veřejného osvětlení

 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/615712-zastupitelstvo-sestajovice-22-9-2011-2-cast
 

12:05 - Ukončení realizace stavby, výzva k doložení technických podmínek fotovoltaické elektrárny

25:25 - Rozšíření nájmu pro TJ Sokol Šestajovice na okolní hřiště, možnost podat žádost o dotaci z Ministerstva školství na multifunkční hřiště

39:23 - Povinné rozpočtové opatření č.  5/2011 v souvislosti s poskytnutím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/615724-zastupitelstvo-sestajovice-22-9-2011-3-cast
 

0:50 - Změna investora inženýrských sítí v lokalitě U potoka II z TS Šestajovice na obec

5:10 - Schválení dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na projekt revitalizace nám. 9. Května

14:10 - Zřízení věcného břemene mezi obcí a panem Bekem

25:18 - Schválení architektonické studie na výstavbu víceúčelové haly

 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/615742-zastupitelstvo-sestajovice-22-9-2011-4-cast
 

9:00 - Realizace projektu zlepšení vodohospodářské infrastruktury

13:10 - Vypsání výběrového řízení na prodej části pozemku p.č. 678/1

14:56 - Žádost ZŠ o navýšení provozních transferů

22:05 - Žádost o povolení užití znaku Šestajovice firmou Rodas (na pohlednice)

22:52 - Smlouvy o zřízení  věcných břemen

41:14 - Výpověď z nájemní smlouvy na pozemek  p.č. 437 /1, vypsání výběrového řízení na nového nájemce pozemku

 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/615763-zastupitelstvo-sestajovice-22-9-2011-5-cast
 

4:13 - Smlouva o uzavření věcného břemene s firmou ČEZ

6:58 - Návrh místostarosty na zřízení zdravotní služby, kterou by on provozoval; návrh na vypsání veřejné sbírky na zřízení záchranářské služby

 

TOPlist