Jednání zastupitelstva 20.11.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 20.11.2012. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/776167-zastupitelstvo-sestajovice-20-11-2012-1-cast
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
04:35 - Schválení nového člena kontrolního výboru
07:47 - Seznámení s činností výborů obce
13:00 - Nové obecně závazné vyhlášky (mimo jiné se schválilo, že osoby s trvalým bydlištěm na OÚ nemusejí platit poplatek za svoz odpadu)
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/776214-zastupitelstvo-sestajovice-20-11-2012-2-cast 
 
14:05 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině MŠ Šestajovice
15:26 - Vyhodnocení výběrových řízení vypsaných obcí - Ordinace praktického lékaře Revoluční 13
19:20 - Pronájem části pozemku p.č. 690/4 o velikosti 1+1 m2 a p.č. 624/1 o velikosti 1 m2 pro umístění reklamního zařízení
25:42 - Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově Revoluční 13 (mateřské centrum)
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/776241-zastupitelstvo-sestajovice-20-11-2012-3-cast
 
03:52 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
05:05 - Vyhodnocení výběrového řízení na dostavbu ZŠ II. etapa.
33:25 - Schválení částečné úhrady nákladů spojených s pořízením souboru změn č. 1 územního plánu obce Šestajovice
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamuhttp://www.stream.cz/uservideo/776252-zastupitelstvo-sestajovice-20-11-2012-4-cast 
 
07:53 - Společné souhlasné prohlášení o omezení práva věcného břemene, předkupního práva, podle § 101 zák. č. 183/2006 Sb.
13:12 - Pojištění odpovědnosti zastupitelů + právní ochrana zastupitelů
21:38 - Čtení zápisu a jeho schválení
37:40 - Diskuse
 
TOPlist