Jednání zastupitelstva 16.12.2011

Záznam z jednání zastupitelstva z 16.12.2011. 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/644257-zastupitelstvo-sestajovice-16-12-2011-1-cast
 

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

06:30 - návrh pí. Halaxové na zařazení bodu Finanční dar pro starostu a místostarostu ve výši jejich dvou měsíčních platů za období posledních 5ti let 

14:20 - schválení rozpočtu obce na rok 2012
26:58 - schválení rozpočtového opatření č. 6/2011
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/644284-zastupitelstvo-sestajovice-16-12-2011-2-cast
 
00:42 - pověření starosty obce aby provedl poslední rozpočtové opatření č. 7/2011 a na následném zastupitelstvu seznámil zastupitele s provedenými změnami 
06:17 - navýšení ceny vodného a stočného od ledna 2012 na částku 55 Kč vč. DPH
13:48 - smlouva o sběru a odstraňování odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
30:10 - schválení nevýšení kapacity ZŠ na 130 žáků
32:45 - pověření finančního výboru kontrolou hospodaření ZŠ a kontrolního výboru kontrolou hospodaření MŠ a to 2x za kalendářní rok
33:35 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce; vypsání nového výběrového řízení
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/644314-zastupitelstvo-sestajovice-16-12-2011-3-cast
 
00:00 - vyhodnocení poptávkového řízení na organizaci výběrového řízení na akci Rekonstrukce a dostavba ZŠ; vítězem je firma GORDION s.r.o.
03:12 - vypsání veřejné sbírky na pořízení, vybavení a zařízení ZŠ (všichni zastupitelé budou přispívat do sbírky svojí měsíční odměnou ve výši 100 %)
10:20 - smlouva o zřízení věcného břemene č. 1028C11/80 mezi obcí Šestajovice, Pozemkovým fondem ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a společností ČEZ Distribuce
15:41 - schválení nového provozního řádu Knihovny
22:52 - nový termín kontroly hospodaření Technických služeb do konce I. čtvrtletí 2012
23:35 - finanční dar pro starostu obce ve výši dvou měsíčních platů za činnost pro obec v letech 2007-2011
25:06 - finanční dar pro místostarostu obce ve výši dvou měsíčních platů za činnost pro obec v letech 2007-2011
33:10 - Diskuse - poděkování za koš a lavičku v Bezejmenné ulici, dotaz k regulaci osvětlení, dotaz k prodeji přípojky na FVE
 
 
TOPlist