Jednání zastupitelstva 26.10.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 26.10.2012. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu -  http://www.stream.cz/uservideo/768163-zastupitelstvo-sestajovice-26-10-2012

0:00 - Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a  návrhové komise, kontrola minulého zápisu
04:12 - oprava zápisu VJZO z 3.5.2012
04:55 - schválení přijetí Smlouvy č. 09047461 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.
06:35 - schválení zástavní smlouvy č. 09047461
08:30 - vypsání výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce Šestajovice p.č. 110/4, 150/2, 150/3
12:40 - vypsání výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce Šestajovice p.č. 106/211, 106/210, 106/209, 106/208, 106/207, 131/6 a 131/5
18:00 - čtení zápisu a jeho schválení
22:15 - diskuse:
dotaz k zástavě Narexu, dotaz k čistírně odpadních vod, dotaz k veřenoprávní smlouvě s obcí Zeleneč o zajišťování výkonu úkolů obecní policie

TOPlist