Jednání zastupitelstva 21.3.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 21.3.2013. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/801780-zastupitelstvo-sestajovice-21-3-2013-1-cast
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
05:00 - zahájení projednání Územního plánu obce Šestajovice
10:36 - vyhlášení grantového Programu na podporu aktivního využití volného času v obci Šestajovice na rok 2013
13:44 - schválení Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Šestajovice
14:58 - schválení příspěvku pro Městskou část Praha - Horní Počernice na děti s trvalým pobytem v obci Šestajovice, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřízených Městskou částí Praha - Horní Počernice ve výši 7.000 Kč/rok/dítě
22:40 - schválení přijetí podpory na akci č. 13145026: Revitalizace rybníku Panská ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
25:01 - seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2012
27:16 - schválení účetní závěrky obce Šestajovice za rok 2013
28:39 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Šestajovice za rok 2012
28:56 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Šestajovice za rok 2012
29:14 - schválení nového Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací obcí Šestajovice a jejím úřadem
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/801882-zastupitelstvo-sestajovice-21-3-2013-2-cast 
 
 
00:00 - vypsání záměru na pronájem části pozemku v majetku obce p.č. 592/61 o výměře 1m2 za účelem umístění reklamního zařízení
03:06 - schválení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce ZŠ Šestajovice"
05:58 - schválení výběrového řízení na zhotovitele akce "Výstavba izolační zeleně v severní části obce Šestajovice"
09:15 - oznámení p. Matějky o rezignaci na předsedu kontrolního výboru
10:11 - smlouva o nájmu nebytových prostor s firmou Telofónica Czech republic a.s., o umístění zařízení na budově č.p. 158 v majetku obce
21:10 - čtení a schválení zápisu
Diskuse
26:58 - odpověď na dotaz k výmazu předkupních práv na katastru nemovitostí
32:34 - dotaz k izolační zeleni
34:30 - dotaz k odstranění plotu na veřejné komunikaci (ulice Ve Skále)
 
 
 
TOPlist