Jednání zastupitelstva 14.12.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 14.12.2012. 
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/781888-zastupitelstvo-sestajovice-14-12-2012-1-cast
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
07:35 -  vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu změny č. 1 ÚP obce Šestajovice po veřejném projednání
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/781686-zastupitelstvo-sestajovice-14-12-2012-2-cast
 
26:55 - informace o rozsudku Krajského soudu v Praze o zrušení územního plánu obce Šestajovice č. 50A14/2012
29:53 - schválení Změny č. 1 územního plánu
32:20 - rozpočet obce Šestajovice na rok 2013
38:13 - rozpočtový výhled na roky 2014-2015
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/781857-zastupitelstvo-sestajovice-14-12-2012-3-cast
 
00:28 - plán investičních akcí v obci Šestajovice na rok 2013-2015 + popsání jednotlivých akcí
07:53 - projednání a schválení Programu obnovy obce Šestajovice
14:33 - projednání záměru rekonstrukce místních komunikací : ulice 9. května, Husova, Holekova, Jiráskova, Havlíčkova, V Oříškách, bezejmená - z Kuželny
21:00 - seznámení s činností školského, finančního a kontrolního výboru
30:00 - žádost o navýšení rozpočtu MŠ
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/781936-zastupitelstvo-sestajovice-14-12-2012-4-cast
 
00:00 - žádost o navýšení rozpočtu ZŠ
20:45 - na vědomí ZO: Rozpočtové opatření č. 5/2012 - přesun položek v rámci paragrafů
22:47 - rozpočtové opatření obce Šestajovice na rok 2012 č. 6/2012
31:00 - ZO pověřuje starostu obce, aby po zaúčtování finančních operací za rok 2012 provedl poslední rozpočtové opatření č. 7/2012 a následně na prvním zasedání ZO v roce 2012 seznámil ZO s provedenými změnami
31:35 - nová obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her
34:05 - vyhodnocení výběrových řízení vypsaných obcí (pozemky v majetku obce)
34:54 - vyhodnocení záměru na pronájem nebytových prostor v budově Revoluční č.p. 13 (Narex)
37:00 - dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s paní Červovou v budově Revoluční č.p. 13
39:05 - vyhodnocení výběrového řízení, dle zák. 137/2006 Sb., na dostavbu ZŠ II. etapa podpis smlouvy
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/782085-zastupitelstvo-sestajovice-14-12-2012-5-cast
 
03:34 - schválení odměny pro starostu a místostarostu obce
10:35 - čtení a schválení zápisu
22:12 - diskuse
diskuse k zatížení pozemků soukromých vlastníků předkupním právem obce bez vědomí těchto vlastníků
 
 
TOPlist