Jednání zastupitelstva 11.12.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 11.12.2014.
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
  
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - htthttps://www.youtube.com/watch?v=HQL42b6chxI&feature=player_detailpage
 
00:00 - 00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
08:50 - rozpočtové opatření 12/2014
17:02 - schválení rozpočtu na rok 2015
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=tBUS7mw7dhs&feature=player_detailpage
 
02:33 - schválení rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
05:22 - schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06:50 - přijetí dotace na akci "Rekonstrukce a dostavba ZŠ Šestajovice s tělocvičnou - III. etapa"
08:08 - schválení záměrů pronajmout majetek obce, jedná se o část pozemku 437/1, byt na OÚ a nebytové prostory v budově Revoluční 13
 
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=En43nYV22bo&feature=player_detailpage 
 
05:54 - schválení žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č.151
08:04 - schválení výběrového řízení na nákup smykového nakladače do TS obce Šestajovice
12:50 - schválení nájemních smluv mezi TS obce Šestajovice a obcí
18:45 - vypsání výběrového řízení na dva správce nové tělocvičny
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=J5OD7e-7QaE&feature=player_detailpage 
 
 
05:00 - obecní policie - oznámení o výpovědi veřejnoprávní smlouvy obcí Nehvizdy; ukončení VPS s obcí Káraný z ekonomických důvodů
09:20 - okružní křižovatka Revoluční-Komenského - smlouva se Středočeským krajem
19:35 - projednání plánovací smlouvy na obchodní centrum
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=WndzwsDX8Gs&feature=player_detailpage
 
04:29 - schválení žádosti společnosti ČEZ Distribuce o narovnání vztahů týkajících se částí pozemků pod trafostanicemi
06:55 - žádost paní Krajné, aby ZO iniciovalo schůzku s developerem a vlastníky pozemků v lokalitě U Potoka a V Lukách
14:58 - schválení výplat odměn zastupitelů od 12.12.2014
16:50 - čtení a schválení zápisu
 
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OvQE7QPs32o 
 
00:00 - Diskuse  
 
TOPlist