Radnični periodikum2

Většina obcí a měst v ČR vydává noviny, ve kterých informuje občany o záležitostech, které se obce či města v danou dobu týkají. Je důležité poznamenat, že pokud jsou tyto noviny placené z rozpočtu obce, jedná se o veřejné finance, a jako takové by noviny měly sloužit především zájmům místních obyvatel.

Vzhledem k zákonům, které udávají obcím povinnost zveřejňovat informace, jsou radniční periodika jedním z kanálů, skrz který radnice komunikují se svými občany. Samozřejmě v dnešní době mnohé z nich ještě efektivnějším způsobem mohou využívat internetových vývěsek anebo zasílání novinek pomocí textových zpráv na mobilní telefony.

Z placení radničních periodik veřejnými penězi vyplývá i jejich další využití, které se týká možnosti občanů účastnit se na veřejném rozhodování. Pokud selže přímá komunikace s úředníky na radnicích, radniční noviny by měly být místem, kde se občané mohou vyjádřit k místním problémům a prezentovat svůj názor. K tomuto účelu by měla v každé obci existovat pravidla přispívání do místních periodik, kterými by se měli redaktoři či tisková rada vždy řídit.

Radniční periodika s sebou mohou přinášet i nebezpečí, pokud se stanou hlásnou troubou pozitivní propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou. Jak ilustrují archivní problémy z doby před několika lety, nastávají případy, kdy je opozici zakázáno publikovat svůj názor anebo kdy si vládnoucí politici dělají vlastní reklamu z veřejného rozpočtu. Proto je důležité si uvědomit, že periodika jsou sice výborným zdrojem informací, ale je lepší všímat si bezprostředního dění v obci i jinými metodami - to samotnému zneužívání radničních zpravodajů může předejít.

Základní principy radničních periodik stručné shrnutí principů a pravidel, jimiž by se měla radniční periodika řídit

Rady k vylepšení periodik - rady městům a obcím, jak zajistit vysokou kvalitu "dobrého" periodika

Noviny, které platíme, aniž je chceme  - článek předsedy Syndikátu novinářů M. Jelínka, kde mimo jiné popisuje stav obecních periodik v ČR: "V radničních novinách neexistuje kritika, a když už se nějaká objeví, je hned doprovázena „vysvětlením“ nebo zdůvodněním, proč je neoprávněná a proč kritik nemá pravdu. Při studiu desítek těchto suplementů jsem nenašel jediné číslo, v němž by se rozvíjela diskuse o komunálních záležitostech

Desatero dobrého radničního periodika:

1. Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce

2. Komentáře jsou odděleny od zpráv

3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce

4. Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám

5. Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní)

6. Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního)

7. Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)

8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední

9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních řešení

10. Budoucí připravovaná rozhodnutí: umožnit veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet


Zrušené volby na Praze 11 a periodika obcí - znění rozsudku NSS - zneužívání veřejných prostředků v radničních periodikách může dokonce vést i k neplatnosti voleb

(Převzato ze stránek www.otevrete.cz)


V kontextu výše uvedených skutečností a doporučení jistě stojí za úvahu, jak si stojí náš "obecní" zpravodaj Dostavník ať už v současné době, nebo v době před komunálními volbami. Naše občanské sdružení si udělalo následující analýzu:

Vlastní propagace  vedení obce z veřejných prostředků  a zneužití radničního periodika v předvolební kampani:

Dostavník č.8/2010, publikován výčet úspěchů za předchozí volební období, autoři všech článků pouze členové – kandidáti SNK Šestajovice, či s nimi spřízněné osoby, na str. 2  účelově publikován článek „Dotazníková akce“  je publikováno upozornění na dotazníkovou akci jiného politického sdružení bez předchozího aviza tomuto sdružení, aby se k účelu dotazníkové akce mohlo na stránkách radničního periodika vyjádřit. Nová rubrika „Otázky pro starostu“ zavedena účelově (v předchozích vydáních Dostavníků tato rubrika, o čemž se lze přesvědčit v archivu Dostavníku zde  http://www.sestajovice.cz/o-obci/dostavnik-archiv/ ).

Dostavník č.9/2010 např. na str. 7 nová rubrika „Názory a komentáře“ s otištěním dvou pro vedení obce lichotivých vyjádření občanů obce. Prezentace ostatních konkurenčních politických uskupení pouze formou placené inzerce v zadní části periodika.

Dostavník č.10/2010 distribuovaný do schránek vpředvečer voleb.  Zveřejněna docházka zastupitelů na str.6, včetně jmenovitého zveřejnění nejdůležitějších hlasování,ačkoli tato hlasování nebyla v minulém volebním období  jmenovitě zaznamenávána, tudíž je otázka, zda je zveřejněná informace pravdivá a zda jednotliví zastupitelé skutečně takto hlasovali. Obsáhlý rozhovor se starostou obce na str. 7-8 následovaný rubrikou “Otázky pro starostu”  str. 8- 9 a rubrikou “Názory a komentáře” str. 9-10 obsahující pouze vedení obce příznivé názory, ačkoli jak se později vyjádřil kandidát SNK a současně šéfredaktor Martin Liška, do redakce přišla i řada negativních vyjádření občanů, viz  odst č.3 mailu pana Lišky níže. Str. 11 Mateřská škola –Dary – zveřejněn seznam dárců, kde opět figuruje jméno starosty obce (Roman Hrdlic) a místostarosty obce (Tomáš Dvořák), jména protikandidátů, kteří též přispěli na sbírku pro MŠ, v seznamu chybí. V zadní části výtisku jsou pak formou placené inzerce vyjádření kandidátů  ODS (rozsah dvou stran v ceně cca 4.000Kč) a dále pak opět formou inzerce placený  a demagogií naplněný článek šéfredaktora Dostavníku Martina Lišky  str. 20-21. Do tohoto čísla se kupodivu nedostala informace, že očerňující sdělení o opozičních kandidátech z článku "Diskusní fórum" v č. 9/2010 nejsou pravdivá, jak se prokázalo na zastupitelstvu, které se konalo před vydáním tohoto čísla. Přitom jiné informace z tohoto zastupitelstva se v tomto čísle Dostavníku objevily.

Neexistence aviza a zneužití možnosti vyjádřit se jako poslední.

Dostavník č.9/2010 rubrika “Otázky pro starostu” str. 5-7 –vyjádření starosty k pozastavení diskusního, včetně odpovědí na dotazy přispěvatelů diskusního fóra bez možnosti těchto přispěvatelů reagovat na stanovisko starosty. Vyjádření navíc doplněno stanoviskem předsedkyně školského výboru – kandidátky SNK bez zveřejnění oponentního stanoviska pí Marešové  

Neexistence aviza, sdělování nepravdivých informací o občanských sdruženích vedené snahou je poškodit, napadání bývalých a současných opozičních zastupitelů, publikace nápravných komentářů a „vysvětlení“

Dostavník č.3/2011 , str.5-6 článek “Občanská sdružení” bez předchozího aviza těmto sdružením a možnosti se na stejném místě k uvedené problematice vyjádřit.. Zákonná povinnost uveřejnit reakce napadených byla sice splněna  v následujícím č.4/2011, ovšem příspěvkům „Reakce zastupitelky Ing.Kořenkové“ „Příspěvek Občanského sdružení OFOŠ“ a „Příspěvek Občanského sdružení SOS“ (str. 10-11) předcházejí „nápravné“ “Otázky pro starostu” (str.7-9), “Uveřejňování názorů a reakcí v Dostavníku”; (článek šéfredaktora M.Lišky na str.9-10), nápravný komentář „Poznámka obecního úřadu“ pod reakcí na str.10   a tendenčně zvolená publikace dopisu předsedy SOS na MŽP a reakce na něj bez možnosti vyjádřit se k této věci.

Dostavník č.5/2011 a článek našeho OS „Akce „Ukliďme svět“ poprvé v Šestajovicích“ str. 7-8, doprovázený na str.8 nápravnou „Poznámkou obecního úřadu“ a současně na str.3 článek „Jarní úklid“ , jaký byl skutečný stav věci vědí nejlépe obyvatelé dotčené lokality, kteří se na nás obrátili se žádostí o pomoc v řešení problému.  Za zmínku rovněž stojí článek „Upozornění pro žadatele“ na str.3, opět bez možnosti OS vyjádřit se k uvedenému problému, a v neposlední řadě str. 4, článek „Obec platí, investor vydělává“ bez možnosti napadeného býv. starosty Ing.Šerpána vyjádřit se.


V této souvislosti kopírujeme z archivu oficiálního diskusního fóra příspěvek paní Dlouhé, která chtěla uveřejnit článek v Dostavníku a dostalo se jí od šéfredaktora zamítavé reakce:

Pokyny pro články, uveřejňované v Dostavníku

Milí přátelé,
pro čtenáře i přispěvatele Dostavníku přikládám v doslovném znění odpověď šéfredaktova Martina Lišky na mou žádost o uveřejnění článku "Statečné stromy", kterým jsem chtěla reagovat na kácení pajasanů, javorů a mj. i 30-leté lípy v ulici Revoluční. Tento článek najdete v mém příspěvku na jiném místě diskusního fóra.
Myslím, že je to obecně použitelný návod jak zajistit, aby váš příspěvek byl v Dostavníku uveřejněn. Na konci je pak uvedeno i několik inspirativních témat, kterým by se Dostavník rád věnoval. Byla by škoda nechat si tento návod pro sebe. Je možné, že je nás mezi občany Šestajovic více, kteří jsme dosud nepochopili vzdělávací funkci tohoto média. Já si jen matně vzpomínám, že i 'Rudé právo mívalo část věnovanou názorům čtenářů.
S přáním hezkého dne, Dlouhá

Ahoj Jarko,

Diky za clanek, chapu, ze rozhodnuti o vykaceni stromu pajasanu kolem Revolucni za ucelem jejich nahrazeni Lipami vyvolalo jiste spoustu otazek a ruznych nazoru.


Co se tyka jeho otisteni v Dostavniku, tak te ale musim zklamat,..jak jsem uz rikal hned po volbach v rijnu 2010 Tomasovi, nemyslim si, ze bychom mely v Dostavniku otiskovat jednotlive nazory a subjektivni pohledy obcanu, zvlaste, pokud si pak vyzadaji dalsi reakce, protinazory a vysvetlovani (a to si paradoxne si myslim, ze zrovna tento tvuj clanek patri k tem nejmene konfliktnim, protoze je vyvazenejsi nez jine .


Ackoli na zacatku jsem si myslel, ze by to mohlo byt prospesne, predvolebni obdobi, kdy k nam chodily desitky protichudnych a mnohdy napadajicich clanku a nazoru, ukazalo, ze to neni mozne. Vetsina z nich totiz zadala otisteni v Dostavniku. Z nej by se tak stal jen prostredek vymeny subjektivnich nazoru a pokud bychom chteli v ramci objektivity otisknout vsechny, skoncime kazdy mesic na 30-40 strankach.


Zkratka na urcita temata muze mit kazdy zcela jiny nazor a my i s ohledem na naklady na Dostavnik jim nemuzeme vsem dat prostor na sve vyjadreni. A to ani nemluvim o mesicni periode, kdy Dostavnik vychazi a reakce na clanky by tak byly velmi zdlouhave.


Kdybychom tak otiskli tvuj clanek, museli bychom take otisknout ostatni clanky a hlavne maily vztahujici se k tomuto tematu, ktere k nam za poslednich cca 14 dni dorazily a Dostavnik by byl plny pouze tohoto. Do budoucna, kdy podobnych temat a diskusi muze pribyvat, by pak obcane prostrednictvim zvysenych nakladu na Dostavnik platili 4/5 stranek za podobne otistena vyjadreni.


Myslim si, ze takovy clanek, stejne jako nazory jinych obcanu patri na diskusni forum, kde si jej muze kazdy precist a hned zareagovat,...snad se tam pak rozvine rozumna diskuse, preci jen neni pred volbami, tak nam jde vsem o reseni problemu, zlepsovani veci a nikoli o zalibeni se ci napadani.


Samozrejme v pripade zajmu by mel dat k urcitemu tematu vyjadreni obecni urad jakozto jedinny subjekt, ktery za danou oblast/rozhodnuti/cinnost/ nese plnou zodpovednost a byl obcany k rozhodovani zvolen,...k teto reakci, cinnosti ci problemu samotnemu se pak muze vyjadrit verejnost formou diskusniho fora na internetovych strankach obce ci verejnych zasedanich, dotazy primo na urad,..atd


Jinak bych ale chtel rici, ze to neznamena, ze nikdo do Dostavniku nemuze prispivat, naopak. Napr. p. Hubalkovi jsem rikal, ze clanky informativniho ci naucneho charaktteru, velice privitam a otiskneme je,...kdyby tak chtel nekdo napsat o rozdilu mezi Pajasany a Lipami, o postupu sazeni,...obecne prichodu jara jako takovemu,..budu moc rad.


Chapu, ze jsem te tim nepotesil, presto verim, ze muj nazor pochopis.


dekuju a preji prijemny tyden,


S pozdravem Martin