Svobodný přístup k informacím

PublikaceDalších 106 odpovědí na vaše dotazy“ - Oldřich Kužílek

Svobodný přístup k informacím je podmínkou svobodného rozhodování a demokracie.
V České republice jej zajišťuje zákon č. 106/1999 Sb.

Občan je pravým vlastníkem všech informací, které shromáždily a vytvořily úřady. Může si je kdykoli vyžádat. Může vědět, proč se to či ono rozhodlo tak či onak, aby mohl skutečně informovaně, a tedy svobodně rozhodnout, komu dá svůj hlas v příštích volbách.

Přístup k informacím dělá proto z anonymní osoby v soukolí úřední mašinérie skutečně plnohodnotného občana. Úřední monopol nad informacemi navíc poskytuje neobyčejnou moc veřejným činitelům i zaměstnancům státní správy. Vytváří tak prostředí, v němž se daří drobné i rozsáhlé korupci.

Proto přístup k informacím a zájem občanů o ně působí jako lék proti nehospodárnosti, nerovnosti a zneužívání postavení.

Přístup k informacím je však jen jednou součástí „otevřenosti veřejné správy“. Do ní patří ještě otevřenost rozhodování (možnosti občanů vidět, jak se dospělo k rozhodnutím, včetně postupů, podkladů, hlasování atd.), účast na rozhodování (možnost dát k věci návrhy, vědět, co se bude řešit, atd.) a právo šířit informace (například vyváženost názorů v časopise vydávaném obcí). Týká se i střetu zájmů a opatření proti korupci.

Aktivní občan

    může zjistit, co se bude v jeho okolí stavět,

    může se dozvědět, kolik se vynakládá na úklid obce nebo města,

    může se informovat, za kolik se pronajímá dům patřící obci nebo státu,

    může zjistit, komu byl veřejný majetek pronajat,

    může se dozvědět, jaké poradce má ministr nebo starosta,

    může získat přehled o zadávaných zakázkách ve městě, kraji, obci,….

    může sledovat hospodaření nejen své obce,

    může se dozvědět to, co ho zajímá a na co zatím neměl odvahu se zeptat,

    může také dát úředníkům najevo, jaké informace je důležité zveřejňovat,

    může sledovat, kdo a jak za něj rozhoduje,

    může znát, co všechno se ze státních prostředků hradí,

    může zjistit, kdo ze zastupitelů jezdí na služební cesty a kam,

    může   srovnávat   úroveň   služeb   zaměstnanců   státní   správy   v   jednotlivých  městech,

    může získat přehled, na co se ptají ostatní občané,

    může………

Podrobně se svobodným přístupem k informacím a otevřeností veřejné správy zabývá publikaceDalších 106 odpovědí na vaše dotazy“ - Oldřich Kužílek. Záměrem této publikace, kterou vydala Otevřená společnost, o.p.s. v rámci projektu Otevřete.cz, je usnadnit čtenářům orientaci v problematice přístupu k informacím, nabídnout možnosti aplikace zákona v jejich konkrétních situacích, seznámit s povinnostmi pracovníků státní správy a samosprávy, které z tohoto zákona vyplývají a napomoci tak aktivnímu uplatňování práva na informace.

Podklad pro vznik příručky daly zkušenosti vyplývající z konkrétních případů, souhrn otázek, které byly vzneseny v internetové poradně tohoto specializovaného serveru pro svobodu informací www.otevrete.cz a především rozsudky příslušných soudů, které vydaly ve věci porušování zákona č. 106/1999 Sb. příslušné soudy.

Spolu se škrtnutým textem (již neplatné) a červeným zvýrazněním či ohraničením jsou vyznačeny změny platné od 23. března 2006 (novelizací zák. č. 61/2006 Sb.), výjimečně též v mezičase proběhlé změny dalších zákonů, jako nahrazení starého správního řádu novým z roku 2004.

* barevné provedení publikace s interaktivním obsahem: zde (PDF 4,4 MB).

* komprimovaná černobílá verze - přizpůsobeno pro tisk: zde (PDF 2,7 MB).

 

Stručný návod jak žádat o informace na základě zákona 106/1999 Sb. - návod-stručný

Podrobný návod jak žádat o informace na základě zákona 106/1999 Sb. - návod-podrobný