Veřejné projednávání změny č.1 územního plánu

Dne 18.10.2012 proběhlo veřejné projednávání změny č.1 územního plánu obce Šestajovice. 
Na záznamu byly anonymizovány údaje, které by mohly být chápány jako osobní údaje (dle ÚOOU). Ze stejného důvodu jsou anonymizováni i vystupující občané. Anonymizace se netýká osob, které nám k tomu daly svůj souhlas.
 

Převážná část jednání se týkala námitek vlastníků pozemků v k.ú. obce Šestajovice proti uplatnění §101 stavebního zákona - zatížení těchto pozemků předkupním právem ve prospěch obce. Co se týče samotné připravované změny č.1 územního plánu obce Šestajovice, byla vznesena námitka proti požadavku č.20 na změnu trasování pěší komunikace pro přístup do východní části Klánovického lesa. Pěší komunikace má být nově vedena mimo pozemek 644/1, který neprotíná, ale obchází. Bohužel i toto nové trasování zasahuje do pozemku jiného soukromého majitele, který je již oplocen, v současné době tedy přístup do Klánoviského lesa z ulice Sukovy není možný. Proti této změně se písemně vyjádřilo 25 majitelů pozemků v Sukově ulici. Majitelé žádají obnovu přístupu k lesu.

 
1. část 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/766816-verejne-projednavani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-sestajovice-1-cast
 
2. část 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/766735-verejne-projednavani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-sestajovice-2-cast
 
 
3. část
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/766883-verejne-projednavani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-obce-sestajovice-3-cast
 
 
TOPlist