Jednání zastupitelstva 3.7.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 3.7.2014.
Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.
Zastupitelstvo probíhalo ve zhoršených světelných podmínkách, konec za skoro úplné tmy. Nejedná se tedy o chybu kamery, ale skutečný stav, když na konci záznamu již není nic vidět (slyšet je samozřejmě celý záznam). Velký ruch ke konci záznamu způsobilo zvedání židlí na stoly.
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=osmKOfqJilc&feature=player_detailpage
 
00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení
05:28 - schválení závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2013
08:55 - schválení účetní závěrky obce Šestajovice za rok 2013
11:20 - rozpočtové opatření č. 4/2014 v kompetenci starosty
13:30 - rozpočtové opatření č. 5/2014
16:25 - schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených obcí (MŠ a ZŠ)
19:45 - stanovení výše funkčních odměn zastupitelek M. Midlochové a Mgr. M. Jeřábkové
          - projednání funkčních odměn vyplacených bez schválení zastupitelstva
21:55 - schválení smlouvy č. 11092866 o poskytnutí podpory ze SFŽP (Revitalizace rybníka Panská)
27:15 - stanovení počtu členů zastupitelstva obce Šestajovice na volební období 2014 - 2018
28:12 - projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí se společností Carpelle a.s.
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wNUppuREh9o
 
 
00:00 - projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Šestajovice a obcemi Sibřina a Jirny (obecní policie)
07:18 - projednání návrhů darovacích smluv na pozemek p.č. 135/1 a 106/1 (in-line stezka)
22:10 - schválení příspěvku pro MČ Praha Horní Počernice (předškolní vzdělávání)
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fJEa5hqmFDA
 
 
06:00 - projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 628/63
13:23 - vypsání záměru pronájmu nebytových prostor v budově Revoluční č.p. 13/ 1. NP
24:25 - vypsání grantů
25:20 - čtení a schválení zápisu
Diskuse
33:50 - dotaz ke správnímu řízení ke kácení stromů (pokuta pro OÚ)
 
V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=85buceBkVPo&feature=player_detailpage 
 
00:00 - dotaz k odchodu ZUŠ ze Šestajovic
05:00 - dotaz k pamětní desce manželů Starých
07:23 - dotaz k ulici Manželů Starých, zúženého průjezdu a výstavbě množství nových domů v této lokalitě 
  
 
TOPlist