Cíle

1. Rozvoj občanské společnosti a usilování o otevřenou diskusi k otázkám týkajícím se veřejného života a rozvoje obce, zajištění vzájemné komunikace mezi občany.

2. Spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Šestajovicích nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti sdružení

3. Rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny

5. Podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni

6. Podpora vytváření míst pro zdravý růst mládeže – dětských hřišť, sportovišť pro starší děti a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně

7. Podpora kvalitního vzdělávání dětí a mládeže v MŠ Lodička a ZŠ Šestajovice, spolupráce rodičů s vedením MŠ a ZŠ a zřizovatelem

8. Podpora aktivit seniorů, mezigenerační dialog

9. Hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní

10. Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů sdružení

11. Kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu

12. Výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů Sdružení

13. Získávání dotací a grantů na finanční zajištění cílů Sdružení