Důvody založení

Občanské sdružení „Otevřené fórum občanů Šestajovic“ vzniklo jako sdružení občanů nezávislé na politických stranách a hnutích.

Ke vzniku našeho sdružení nás vedla jednak některá sporná rozhodnutí minulého ZO v oblasti životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, informovanosti občanů a jejich podílu na spolurozhodování o zásadních otázkách, ale také potřeba zapojit se do veřejného života v obci a spojit individuální aktivity nás občanů. Nechceme se soustředit jen na jednu oblast života v obci, či na problémy jedné demografické, popřípadě zájmové skupiny. Nechceme být dělítkem mezi nimi, ale tmelem. Všichni jsme občany jedné obce a z toho chceme v naší činnosti vycházet.

Máme zájem o veřejné dění nejen v obci, ale i v okolním regionu. Naším cílem není jenom poukazovat na nedostatky a problémy, naopak se rádi budeme spolupodílet na jejich řešení.

Rádi bychom byli důstojným partnerem obecního úřadu v oblasti různých projektů, např. na údržbu a rozšiřování zeleně v obci, hřišť, stezek zdraví, odpočinkových a klidových zón, obnovu různých památných míst apod. Jsme připraveni a nabízíme OÚ spolupráci při projednávání aktivit OÚ s veřejností, při zjišťování názorů obyvatel v dotčených lokalitách. V obci Šestajovice je registrováno 14 OS. Budeme spolupracovat se zájmově a názorově blízkými občanskými sdruženími v obci, regionu i na celostátní úrovni. Do budoucna počítáme rovněž s organizací společenských akcí pro děti i dospělé.

Náš úspěch se bude odvíjet jednak od našeho úsilí a nasazení, ale také od finančních možností, které jsou v případě občanských sdružení značně omezené. Proto se hodláme zapojit do soutěží o získání grantů a dotací pro neziskové organizace. Některé naše aktivity budou financovány z příspěvků členů OS a sponzorských darů.

Děkujeme všem za případnou podporu a náměty k naší další činnosti .