Šestajovice v Hospodářských novinách z 13.2.2013

V tištěné verzi Hospodářských novin ze dne 13.2.2013, str.2, téma „Podezřelé losování a zakázky-zakázky za miliardy losovala tajemná krabička“ je v souvislosti s losováním uskutečňovaným administrátorem veřejných soutěží společností Allowance s.r.o. zmiňována obec Šestajovice: „ V polovině roku 2011, při losování na opravu náměstí v Šestajovicích u Prahy za 9,5 milionu, už ale firmám došla trpělivost. Právník Skansky si všiml, že pokaždé, když Čmelický (osoba, která losování prováděla) do počítače zadává čísla přiřazená uchazečům, v jednu chvíli udělá překlep a vrátí se o jeden krok zpět. Udělal to i tentokrát a firmy začaly protestovat, že je to určitě signál, spouštějící algoritmus, který losování zmanipuluje….“

Připomínáme, že obec zrušila veřejnou soutěž nikoli na základě opakované stížnosti společnosti Skanska, a.s. na netransparentní výběr účastníků užšího kola, ale teprve pod hrozbou zahájeného správního řízení ze strany ÚOHS a neposkytnutí dotace na tuto akci.

Článek z HN najdete zde.

Ve zkratce

Kam se poděla losovací krabička firmy Allowance?

V Šestajovickém OBČASNÍKU č.2/2012 v článku „Revitalizace náměstí 9.května“ jsme vás obsáhle informovali o výběrovém řízení na Revitalizaci náměstí 9.května v naší obci, které bylo zrušeno z důvodu jeho napadení jedním z účastníků, společností Skanska,a.s., u ÚOHS. Společnost Skanska, a.s. napadla způsob výběru účastníků užšího kola losováním, které organizovala firma Allowance, s.r.o. na losovacím zařízení firmy Centador, s.r.o. V článku jsme také informovali o propojení společnosti a dalších firem Erinyes, Gordion , Stilt project, Tercier, ML Compet a Accon přes společnost VE-ZAK, jejíž zaměstnanci byli na samotné losování najímáni. V této souvislosti připomínáme, že Erinyes, s.r.o. administrovala pro naši obec výběr zhotovitele rekonstrukce komunikací Revoluční x Komenského, který Rada Středočeského kraje zrušila, Gordion, s.r.o. pro změnu zase v květnu 2012 zrušený výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ“. Podle informací z Hospodářských novin (13.2.2013) losovací krabička samotná „přidělila“ za dobu své existence zakázky za minimálně 3 mld. Kč, aniž by kdokoli vysvětlil, na jakém principu funguje, a to až do doby, kdy si ji podle prohlášení jejího majitele před Policií ČR „odnesli dva neznámí muži“. Komu opravdu patřila a kam se poděla losovací krabička se možná ke škodě nás všech nedozvíme. Hlavním heslem společnosti Allowance, s.r.o. je „první třídou do světa dotací“. V naší obci však tato společnost účastníky zájezdu nedopravila ani na náměstí 9.května. Bude jistě zajímavé sledovat, do jaké cílové stanice toto Supercity dorazí nakonec, a kolik za jeho jízdu zaplatí obce, které na základě výsledků výběrových řízení akce placené z dotací skutečně realizovaly.