Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Anketa je k 28.4.2011 ukončena.

Ze 43 odpovědí je 14 (33 %) pro přednostní kritérium podle věku dítěte a 29 (67 %) pro přednostní kritérium podle zaměstnání rodičů.

1. Přednostně podle věku

Děti jsou přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

výhody - jsou přijaty i děti maminek na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem

nevýhody - nejsou přijaty děti maminek, které po skončení rodičovské dovolené potřebují nastoupit do práce z finančních důvodů nebo proto, aby nepřišly o zaměstnání

2. Přednostně podle zaměstnání rodičů

Děti zaměstnaných rodičů mají přednost před dětmi nepracujících rodičů.

výhody - jsou přijaty děti maminek, které po skončení rodičovské dovolené potřebují nastoupit do práce z finančních důvodů nebo proto, aby nepřišly o zaměstnání

nevýhody - nejsou přijaty děti maminek na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem, i když se věkem blíží předškolnímu věku