ČOV

Čistírna odpadních vod

K intenzifikaci ČOV je zveřejňováno málo informací jak na internetových stránkách obce, tak v Dostavníku.

I přesto, že je to nejdůležitejší investiční akce v Šestajovicích za poslední dobu.

Článek v příloze Občasníku č. 1/2012: