Žádosti o informace dle zákona 106/1999

Všechny informace, které uchovávají orgány veřejné správy, v zásadě patři veřejnosti, občanům, daňovým poplatníkům. Úřady mohou odmítnout poskytnout pouze takovou informaci, jejíž zveřejnění by vedlo k narušení svobody a práv druhých osob (např. osobni údaje, výjimečně obchodní tajemství, utajované informace neboli tzv. „státní tajemství“ atd.) Občané tedy mají právo vyžádat si informace z obce či kraje. Pokud je cesta prostého ústního či písemného dotazu neúčinná, mohou se na orgán veřejné správy obrátit podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

AKtuální znění zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy - Oldřich Kužílek (PDF 4,4 MB)

Jak postupovat (podle www.otevrete.cz)

Poskytování informací na základě zákona č.106/1999 sb. má tu výhodu, že se s obsahem informace mohou seznámit i další občané. Podle § 5, odst. 3 zákona má povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí požadované informace za povinnost tyto zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec Šestajovice začala informace poskytnuté na základě zákona dálkově zveřejňovat na svých internetových stránkách teprve od listopadu r. 2011 krátce poté, kdy od Otevřené společnosti o.p.s. obdržela hlavní cenu v soutěži Otevřeno x zavřeno“ v kategorii Zavřeno. S obsahem poskytnutých informací se můžete seznámit zde.

Některé informace byly poskytnuty na základě žádostí členů našeho sdružení, tyto informace zveřejňujeme v plném rozsahu včetně žádostí, zamítnutých žádostí ze strany povinného subjektu, odvolání a rozhodnutí nadřízeného orgánu v odkaze „Naše žádosti