Dostavník

Radniční zpravodaj Dostavník vychází od 12/2006. Prozatím slouží jako hlásná trouba naší radnice k zajištění prezentace vedení obce za naše peníze. Otevřená společnost o.p.s. vytvořila následující desatero radničního periodika:

1. Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce

2. Komentáře jsou odděleny od zpráv

3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce

4. Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám

5. Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní)

6. Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního)

7. Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)

8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední

9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních

Prosazení těchto principů v Dostavníku se nám pro odpor redakční rady a většiny zastupitelů nepodařilo. Z tohoto důvodu jsme začali vydávat vlastní periodikum Občasník.

S dalšími principy se můžete seznámit v letáku Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj, který je součástí Desatera otevřené obce zde (ke stažení na www.otevrete.cz v odkaze knihovna-desatero).

Pravdivé informace v Dostavníku?

Výstavba sběrného dvora v areálu čistírny odpadních vod

Svoboda projevu v Dostavníku