Svoboda projevu v Dostavníku

Reagujeme na tomto místě na články neznámého autora "Sběrný dvůr" a "Občanská sdružení" otištěné v Dostavníku č.3/2011.

Otištěním obou článků byly občanům předloženy polovičaté, tendenční a lživé informace o potřebě, přípravě a schválení projektu sběrného dvora, jakož i činnosti některých občanských sdružení v naší obci. Tímto došlo ke zneužití veřejných prostředků k vlastní propagaci činnosti vedení obce bez poskytnutí na stejném místě dostatečného prostoru napadeným subjektům k oponentuře.

Není divu, když redakční radu de-facto představuje místostarosta Tomáš Dvořák, který sám rozhoduje o tom, co se v Dostavníku otiskne. Jediný zástupce opozice v redakční radě byl na přelomu roku bez předchozího upozornění a konzultace v zastupitelstvu v tichosti vystřídán jinou osobou. A tak do doby, než zastupitelstvo pochopí, že radniční periodikum není hlásnou troubou vládnoucí strany, potažmo radnice, že má m.j. za povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace, protože je financováno z převážné části z veřejných prostředků, že redakční rada by měla být zřízena jako výbor při zastupitelstvu obce a její složení by mělo zahrnovat zástupce všech subjektů (nejen politických stran), které se podílejí na veřejném životě v obci (nejen těch, které podporují současné vedení radnice), nemůžeme jako občané považovat publikované informace za objektivní. A tak jsou občanům i nadále podsouvány informace ve stylu napůl deníku Blesk ("jedna paní povídala") a napůl Rudého práva (budováním rozvinuté obce z dotací spějeme vstříc světlým zítřkům), jen s tím rozdílem, že nyní nebojujeme s opozicí vrámci předvolební kampaně, ale jakýmsi imaginárním vnitřním nepřítelem, kterého si vedení obce vytvořilo z občanských sdružení, aby na ně mohlo svést některé své přehmaty a neúspěchy, zapříčiněné neodborným postupem a neznalostí zákonů této země.

Polemika ke směřování obce vpodstatě neexistuje, a pokud se k nějakému projektu náhodou objeví, je její autor dehonestován, případně je jeho argumentace doprovázena „vysvětlením“ nebo zdůvodnění, proč je neoprávněná a proč kritik nemá pravdu. V březnovém Dostavníku tak pro nedostatek místa chybí například tak důležitá informace, jako je vyloučení opozičních zastupitelů z tzv.pracovních porad pro „šíření informací z těchto porad mezi veřejností“, informace o průběhu jedné z největších veřejných zakázek v historii naší obce – projektu intenzifikace ČOV, informace o záměru vybudovat tělocvičnu apod.

Občanům tedy nezbyde nic jiného, než si zamlčované informace zjišťovat a předkládané ověřovat z jiných zdrojů.