Granty

V rámci činnosti našeho občanského sdružení počítáme s realizací komunitních projektů a také projektů na vybudování stezek zdraví, případně hřišť pro děti i dospělé, na zlepšení kulturního, sociálního a životního prostředí, na zapojení veřejnosti do diskuse o budoucím vývoji obce. Protože tyto projekty nelze financovat z vnitřních zdrojů občanského sdružení-členských příspěvků, které jsou značně omezené, počítáme mimo jiné se zapojením do soutěží o přidělení grantů pro neziskové organizace. V této snaze nám mohou být nápomocni rovněž občané, kteří nejsou našimi členy. Někteří zaměstnavatelé v rámci programů tzv. společenské zodpovědnosti vyhlašují pro své zaměstnance grantové programy, jejichž cílem je stimulovat zájem zaměstnanců firmy o dění v jejich okolí. Zaměstnanci mohou vyzvat neziskové organizace, které znají nebo s nimi spolupracují, aby si podaly žádost o grant. K žádosti pak zaměstnanec připojí své doporučení. Víte-li o takové možnosti, budeme rádi, když nás na ni upozorníte.

Rádi bychom zažádali o grant na krásné dřevěné prvky např. lavičky ve tvaru zvířátek, dřevěné vláčky, autíčka a podobně. Naše představa je umístit vybrané jednotlivé prvky na některá frekventovaná místa, dále do zelených pásů některých dlouhých ulic a proluk, do okolí zastávek apod.

V poslední době začínají být velmi populární venkovní fitness prvky, které jsou určeny pro seniory i mladší věkové kategorie lidí. Cvičení na nich je zábavné, jednoduché a bez velké námahy. Svým zaměřením jsou vhodné téměř pro všechny věkové kategorie. Rádi bychom zažádali o grant i na několik takových fitness prvků a umístili je na volném obecním pozemku.