Naše žádosti

Žádost o poskytnutí kalkulace nákladů pro výpočet školného na rok 2011/2012

Rozhodnutí ředitelky MŠ

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ

Rozhodnutí zřizovatele, kterým se ruší rozhodnutí ředitelky MŠ

Nové rozhodnutí ředitelky MŠ o poskytnutí informace včetně výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání

Archivace nezveřejněných příspěvků do obecního zpravodaje

Žádost o poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami na vybudování inženýrských sítí a komunikací v lokalitě U Potoka II a s rekonstrukcí a modernizací ČOV

Stížnost ke KÚ

Rozhodnutí KÚ strana 1, strana 2

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z OÚ

Odvolání ke KÚ

Rozhodnutí KÚ o odvolání

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z OÚ

Rozhodnutí KÚ

Poskytnutí odmítnutých informací z OÚ, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 Nové

Žádost o informace k přestupkové komisi a přestupkům

Částečné poskytnutí informace z OÚ

Odvolání

Stížnost ke KÚ

Sdělení KÚ

Rozhodnutí KÚ o odvolání

Poskytnutí odmítnutých informací z OÚ

Žádost o informace k osobám povolujícím kácení stromů

Poskytnutí informace z OÚ


Žádost o informace k příjmům obce, zadlužení atd.

Poskytnutí informace z OÚ, Soubor 1, Soubor2


Žádost o informace na jaké kulturní akce byly vynaložené prostředky uveřejněné v Dostavnících

Poskytnutí informace z OÚ


Žádost o informace k zápisu do MŠ

Odložení žádosti z OÚ

Stejná žádost o informace byla zaslána i MŠ

Odpověď z MŠ