Pravdivé informace v Dostavníku?

Dne 10.3.2011 na jednání zastupitelstva obce v diskusi, která byla na konci zastupitelstva k pokáceným stromům v Revoluční ulici, řekl starosta obce Roman Hrdlic přítomným občanům, na jejich dotaz, proč byly tyto stromy pokáceny a zda byly nemocné: „Nemocné nejsou, ale tyhle stromy, co tam jsou, nepatří do obce, patří někam do polí. „

Dále na dotaz, zda bylo v dotaci, že se pokácejí zdravé stromy a místo nich se vysázejí jiné, potvrdil starosta, že přesně tak to v dotaci je.

Následně se v novém Dostavníku č. 3/2011 objevila informace, citujeme „Nutno zdůraznit, že velká většina z nich byla buď nezdravá či značně poškozená.“

Zde je jednoznačný příklad toho, jak pravdivé informace jsou v Dostavníku. A jak pravdivé informace následně vedení obce sděluje všem občanům. Kdyby měl starosta obce 10.3.2011, tzn. v den, kdy se stromy začaly kácet, vypracovaný dendrologický posudek (jak tvrdí teď některým občanům), že tyto stromy jsou nemocné, jistě by tuto skutečnost občanům a zastupitelům na zastupitelstvu obce nezamlčoval. Naopak velmi jistě by je s výsledkem tohoto posudku seznámil. Na jednání zastupitelstva však potvrdil, že stromy nemocné nebyly a jako důvod pokácení uvedl, že nepatří dle jeho názoru do obce! Níže je k dispozici video s částí diskuse na jednání zastupitelstva z 10.3.2011, která se týkala pokácených stromů.

Teď se údajně najednou objevil dendrologický posudek, který říká, že stromy jsou zničené. Kdo ho udělal? S jakým datem? A viděl ty stromy vůbec? Byly pokácené během dvou dnů a velmi rychle po nich vše zlikvidováno včetně pařezů. Otázkou dále zůstává, kam se podělo velké množství palivového dřeva, které zůstalo po pokácených stromech a které zmizelo?

Takže která informace je pravdivá? Ta, kterou řekl starosta v den kácení stromů na zastupitelstvu, kdy nebyl na tyto dotazy občanů připraven, ale o těchto stromech, jejich kácení, projektu a dotaci věděl úplně vše? A nebo následující informace, která vyšla v Dostavníku po té, co se objevila pro vedení obce asi velmi nečekaná negativní reakce široké veřejnosti?

Tento způsob informování veřejnosti je bohužel u vedení naší obce běžný a v Dostavníku vycházejí velmi zkreslené a účelově podané informace. A nebo, pokud se to nehodí, tak žádné – našli jste zde nějakou informaci o intenzifikaci čistírny odpadních vod? O vypsání výběrového řízení na tuto intenzifikaci? To není, na rozdíl od jiných výběrových řízení, ani na internetových stránkách obce. Bohužel občané, kteří nemají přehled o dění v obci, nemohou tušit, že čtou neúplné, nepravdivé nebo zkreslené informace.

Leckdy ani zastupitelé nedostávají od vedení obce podstatné informace a tak hlasují na zastupitelstvu bez toho, aniž by viděli konkrétní plány projektu, věděli přesné místo stavby, stavitele, provozovatele nebo cenu. Viz druhé video z jednání zastupitelstva 10.3.2011 – schválení záměru výstavby a umístění nové tělocvičny. Samotné dva projekty jim starosta prezentuje pár stručnými větami bez jakéhokoliv většího upřesnění, přesného umístění na pozemku, ceny jsou velmi orientační a zastupitelé si mohou pouze vybrat, jestli chtějí tělocvičnu se zázemím (sociální zařízení, šatny) nebo bez …… V případě, že by se následně v této věci objevil nějaký problém, má starosta v ruce usnesení zastupitelstva, že všichni pro tento projekt hlasovali. On nebude mít žádnou zodpovědnost!

Stejným stylem probíhá hlasování zastupitelstva o většině projektů v obci a takto vypadalo hlasování i o sběrném dvoru. V Dostavníku se vedení obce velmi diví, proč občané protestují proti sběrnému dvoru až teď, když zastupitelstvo schvalovalo tento projekt před dvěma lety. Ale poněkud opomnělo k této věci uvést skutečnost, že ani sami zastupitelé při schvalování sběrného dvora nevěděli o tomto projektu skoro nic. Neměli nejmenší tušení, co vše by mělo ve sběrném dvoru být. A někteří z nich to pravděpodobně netuší dodnes. Tak jak mohli vědět občané něco více o tomto projektu a protestovat proti němu? Všichni předpokládali, že tento sběrný dvůr bude podobný, jako je všude v okolí – např. Horoušany nebo Zeleneč (i když takový snad raději ne). Nikdo neměl nejmenší tušení, že náš sběrný dvůr bude velmi drahá (27 mil.) skoro „továrna“ na třídění odpadů, bude tam hala na třídění odpadů a obří kompostárna (bude zapáchat?). Že vzhledem k jeho velikosti, kdy jeho kapacita bude pravděpodobně velmi převyšovat množství odpadů z naší obce, hrozí i svážení odpadů z okolních obcí. Starosta sice teď tvrdí, že odpad z okolí se tam svážet nebude, ale jaká bude skutečnost?

Vedení obce neinformuje dostatečně a pravdivě občany obce, zastupitele ani orgány státní správy. Proti tomu bojujeme a kvůli tomu jsme označeni v Dostavníku jako škůdci obce ne-li přímo “třídní nepřátelé“. Ale není to náhodou tak, že obec poškozuje vedení obce porušováním zákonů a jejich obcházením?

V Dostavníku je ovšem tato skutečnost prezentována tak, že občanská sdružení mohou za to, že obec porušuje a obchází zákony a nikoho nechce informovat o pravdivých skutečnostech.

Naším cílem je, aby informace z OÚ byly občanům obce podávány pravdivě a v dostatečném předstihu před konkrétním projektem!