Trocha povolební statistiky

Z údajů o volebních výsledcích v naší obci:

Celkový počet voličů v obci 2560, tedy celkový možný počet platných hlasů při 11 členném zastupitelstvu 28 160.

Vydaných 1374 obálek představuje 15 114 možných platných hlasů. Volební účast 53,67%.

Skutečně platných hlasů 14250, z toho pro SNK 88,1%. Celková podpora SNK 44,5%.

A co zbývající většina? Je spokojena s děním v obci? Nebo naopak při současném rozložení sil považuje svou účast ve volbách za marnou? A pokud platí to druhé, bude i nadále mlčet nebo se aktivně zapojí do dění v obci?