Záznam diskuse k pokácených stromům

Výtah ze záznamu veřejného jednání zastupitelstva 10.3.2011, týkající se pokácených stromů v Revoluční ulici.