Akce „Ukliďme svět!“ poprvé v Šestajovicích

Občanské sdružení „Otevřené fórum občanů Šestajovic“ vyhlásilo na 16. duben 2011 uspořádání akce „Ukliďme svět!“, jako součást mezinárodní kampaně stejného názvu („Clean up the World“), v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek apod. Každoročně se do této celosvětové akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. V České republice, stejně jako v dalších zemích, probíhá kampaň od roku 1993, vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Na zhruba 100 místech po celé republice se do ní zapojí přes 8 tisíc dobrovolníků z nevládních organizací, škol, dětských oddílů a zájmových klubů. Většinu účastníků (téměř 5 tisíc) tvoří děti. Výjimkou nejsou ale ani akce vyhlašované městskými a obecními úřady, v letošním roce proběhla například velká úklidová akce „Ukliďme Pošembeří“, vyhlášená a organizovaná obecními úřady okolních obcí.

Koordinátorem kampaně je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který pro nás zajistil vytištění reklamních letáků a poskytl pytle na sběr odpadu.

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí. Velmi žádoucí je pak účast dětí, neboť jejich zapojení naplňuje výchovný charakter akce. V Šestajovicích se do kampaně zapojilo celkem 7 dobrovolníků-členů občanského sdružení „Otevřené fórum občanů Šestajovic“ a „Sdružení občanů Šestajovic“, kteří se na základě dřívějšího doporučení starosty obce zaměřili na úklid černé skládky v příkopu pod dálničním náspem ve směru na Zeleneč. Na akci se ke kapličce dostavilo také 6 dobrovolníků z řad dětí. Nejen je ale nemile zaskočila těžko pochopitelná akce OÚ, který dlouhodobě neuklízené místo v okolí dětského hřiště U kapličky nechal několik dnů před dopředu naplánovanou a ohlášenou akcí uklidit. Děti se tak, vzhledem k přesunu akce do místa nevhodného pro jejich pohyb, tentokrát akce zúčastnit nemohly. V rámci úklidu jsme naplnili cca 20 pytlů nejrůznějším domovním odpadem, sesbírali cca 20 ks pneumatik, bioodpad a další „materiál“. Naše aktivta je zdokumentována na fotografiích pod tímto článkem.

Děkujeme za účast členům občanského sdružení Sdružení občanů Šestajovic. Věříme, že v rámci podzimní kampaně se k nám připojí více občanských sdružení v obci i jednotlivých občanů. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, je to náš životní prostor!

Po skončení prezentace se lze bílými šipkami vlevo a vpravo k fotografiím vracet. Pokud najedete myší dolů na komentář fotky a jednou kliknete levým tlačítkem, šipky se objeví.