Vyloučení opozičních zastupitelů z tzv.pracovních porad zastupitelů

Dne 24.2. byli starostou obce vyloučeni jediní dva opoziční zastupitelé Ing. Kořenková a RNDr. Hubálek z pracovních porad zastupitelů.

Na první poradě po volbách požádal starosta obce zastupitele, aby "nevynášeli" informace z těchto porad na veřejnost, jinak z toho bude muset vyvodit důsledky. Ing. Kořenková panu starostovi řekla, že se mu k mlčenlivosti zavázat nemůže, protože v zastupitelstvu není za sebe, ale za občany, že byla na kadidátní listině určitého subjektu, kdy se v rámci této kandidátky budou i nadále scházet a považuje za nutné některé věci s kolegy konzultovat. Na to starosta upřesnil, že se mu jedná o informování prostřednictvím diskusního fóra.

Impulsem k tomuto konkrétnímu vyloučení měla být skutečnost, že Ing. Kořenková měla členovi místní organizace politické strany sdělit, že na poradě se bude projednávat bod-"informace o občanských sdruženích v obci". RNDr. Hubálek, který je z jiné opoziční strany, byl vyloučen z toho důvodu, že je u něj předpoklad, že jí o termínech a následně obsahu porad bude podávat informace.

Zdá se, že na neveřejných pracovních poradách zastupitelů se projednávají skutečnosti, o kterých nemají naši občané vědět. Proč asi?

Právní poradna JUDr. Kužílka (spoluautora zákona o svobodném přístupu k informacím) - dotaz k vyloučení opozičních zastupitelů z pracovních porad