Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO 2011 - nominace Šestajovic

Otevřená společnost, o.p.s. zahájila 14.9.2011 devátý ročník soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO,

do které byly ve dvou kategoriích nominovány i Šestajovice.

Ze 127 nominací bylo odborné porotě předloženo 74.

Soutěž Otevřeno x Zavřeno hodnotí kvalitu poskytování informací občanům zejména z úřadů veřejné a státní správy a dalších povinných subjektů, jako například subjekty ovládané státem, krajem, nebo obcí, veřejnoprávní instituce a další.

Součástí soutěže je i Cena veřejnosti, kde nominace hodnotí přímo občané.

Občané tak mají možnost vybrat z došlých nominací nejlepší a naopak nejhorší případ poskytování informací úřady.

Organizátor soutěže ke každé nominaci připojil i své hodnocení.

Hlasování veřejnosti probíhá od 14. 9. 2011 do 26. 9. 2011 do 11h.

Porota i veřejnost budou rozhodovat v následujících kategoriích:

V kategorii Zavřeno:

  • Přístup k informacím - Například vyřízení žádosti o informace, zveřejňování informací o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, ministerstva.

  • Svoboda projevu - Nevyváženost v radničním periodiku, zastrašování oponentů či novinářů, využití veřejných peněz k propagaci vedoucích politiků.

  • Účast občanů na rozhodování - Například (ne)projednání významných rozhodnutí s veřejností, zatajení důležitých rozhodnutí.

V kategorii Otevřeno:

  • Transparentní veřejné zakázky - Transparentní zveřejňování veřejných zakázek, jejich zadání, výběr oslovených firem, nabídky, výběr vítěze, smlouvy a dodatky, výsledná cena, zhodnocení zakázky.

  • Přístup k informacím - Například vyřízení žádosti o informace, zveřejňování informací o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, ministerstva, internetové aplikace poskytující informace on-line (např. o

  • čerpání rozpočtu).

  • Svoboda projevu - Vyváženost v radničním periodiku, internetové stránky umožňující výměnu názorů, pravidla pro propagaci instituce a jejích představitelů.

  • Účast občanů na rozhodování - Například projednání významných rozhodnutí s veřejností, zveřejňování důležitých rozhodnutí, internetové zapojení veřejnosti do zajištění veřejných služeb, vytváření zpětné vazby (web 2.0).

Výsledky soutěže budou zveřejněné při příležitosti Mezinárodního dne informací na tiskové konferenci v baru Krásný ztráty, Praha 1 - 29. září 2011 ve 13 hod. a na stránkách http://www.otevrete.cz/.

Šestajovice byly nominovány v Kategorii Zavřeno - Svoboda projevu - nominace č. 5

a Zavřeno - Účast občanů na rozhodování - nominace č. 6

Z jedné IP adresy lze hlasovat v každé kategorii pouze jednou. Můžete hlasovat ve všech kategoriích.

V případě, že chcete hlasovat z IP adresy, ze které už hlasoval někdo jiný, postupujte viz tento odkaz -

Řešení problémů s hlasováním