Jednání zastupitelstva 27.12.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 27.12.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_d1igkrmu0w

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

07:34 - rozpočtové opatření 11/2003 - na vědomí ZO

11:33 - schválení rozpočtového opatření č. 12/2013

17:23 - schválení rozpočtu na rok 2014

28:30 - rozšíření kompetencí starosty obce týkajících se rozpočtových opatření

31:00 - souhlas s bezúplatným nabytím části pozemku p.č. 83/7 do vlastnictví obce

33:28 - schválení podepsání "Smluv o obstarání věci" (vybudování IS)

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=t_jTBsYRn2Q

00:00 - schválení návrhu dohody o prodeji pozemku p.č. 135/1 na in-line stezku

03:50 - schválení změny výše ceny vč. DPH vodného a stočného od roku 2014

06:20 - schválení smluv mezi obcí Šestajovice a společností Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.

08:10 - schválení podepsání "Smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smluv o právu stavby" IP-12-6006108/VB/1 a IP-12-6005868/VB/2

12:35 - schválení smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadů č. S/5001795/02300661/25/2014 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

15:58 - seznámení ZO s výsledkem kontroly hospodaření příspěvkové organizace MŠ Šestajovice

30:15 - čtení zápisu

40:00 - diskuse - dotaz k rozpočtu, dotazy k územnímu plán

TOPlist