Jednání zastupitelstva 10.3.2011

Na této stránce máte k dispozici záznam z jednání zastupitelstva z 10.3.2011. V důsledku chyby (mojí) nejsou na záznamu první dvě minuty jednání, kdy pan starosta přivítal přítomné, vysvětlil, proč se minulé zastupitelstvo nekonalo ve škole, ale v budově obecního úřadu, a přečetl program jednání (konec už na záznamu je). Tímto se panu starostovi omlouvám, příště už bude zastupitelstvo zaznamenáno celé. Omluvte občasné rozostřování kamery (nejvíce je patrné v prvních dvou minutách záznamu), ke kterému dochází v důsledku špatného světla v místnosti. Příště se pokusím natáčet jiným způsobem, aby se tento nedostatek eliminoval. Jeden zastupitel (Mgr. Matějka) na záznamu moc vidět není, protože uprostřed místnosti, kde se zastupitelstvo koná, je dřevěný sloup. Tímto se mu omlouvám, ale sloup vymazat nelze. Příště budu záznam dělat z jiného úhlu, aby nebyl znevýhodněn jen on. V záznamu jsou vymazány osobní údaje (celé jméno a adresa) u vyhodnocení výběrových řízení. Část obrazu je rozmazaná z důvodu anonymizace přihlížejících osob.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/613809-zastupitelstvo-sestajovice-10-3-2011-1-cast

00:00:09 – návrh Ing. Kořenkové hlasovat od tohoto zastupitelstva ve všech bodech jmenovitě; hlasování o zařazení tohoto návrhu do hlasování; hlasování o návrhu

00:06:30 - Vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce v lokalitě U Potoka II a Za Stodolama

00:13:25 - Hlasování o záměru spol. pana Brtka v areálu deponie

00:21:45 - Doplnění textové části územního plánu obce Šestajovice o podmínky využití pozemku p.č. 451/38

00:29:40 - Směna pozemků v lokalitě Za Stodolama

00:31:50 - Schválení záměru výstavby a umístění nové tělocvičny - 2 varianty

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/613902-zastupitelstvo-sestajovice-10-3-2011-2-cast

00:01:16 – schválení smlouvy o zřízení věcného břemene IE-12-6000833/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. , pro pozemky v ulici Komenského a Revoluční

00:03:24 – doplnění bodu č. 18) z VJZO ze dne 16.12.2010

00:06:28 – čtení zápisu

00:20:33 – doplnění zápisu starostou obce o další bod - pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva; dotazy zastupitelů k natáčení

Diskuse:

00:22:22 – dotazy Mgr. Černochové k záznamu zastupitelstva

00:23:37 – diskuse k vykácení velkého množství zdravých vzrostlých stromů v Revoluční ulici

TOPlist