Jednání zastupitelstva 28.6.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 28.6.2012.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/693781-zastupitelstvo-sestajovice-28-6-2012-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu,

02:00 - informace o odročení bodu 23) Žádost MUDr. Ročňové o prodloužení nájemní smlouvy a řešení ostatních nájmů v budově č. 13 (Narex) na příští zastupitelstvo

08:55 - oznámení o odstoupení členů zastupitelstva a výborů - Ing. Kořenková, RNDr. Hubálek a Ing. Voltrová

15:11 - určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise; kontrola minulého zápisu a jeho schválení

18:22 - schválení závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2011

21:04 - smluvy o zřízení věcných břemen se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

27:45 - smluva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.

28:55 - souhlas s přijetím nadačního příspěvku č. 112036 na venkovní fitness na základě rámcové smlouvy mezi Nadací správného životního stylu a společností COLMEX s.r.o.

32:03 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce

34:25 - souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Zeleneč o činnosti OP

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/693815-zastupitelstvo-sestajovice-28-6-2012-2-cast

00:00 - žádost o odkup části pozemků v rámci stavby „TR Jirny - nová TR 110/22 kV“ a schválení ochranného pásma pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.

07:20 - žádost o nevyužití předkupního práva na pozemek p.č. 263/1

14:12 - nabídka ČR k odkoupení vlastnického podílu u pozemků p.č. 106/163, 190 a 193/9

18:45 - směnná smlouva na pozemky p.č.106/154 a 106/173 v majetku obce

25:14 - žádost o pronájem části pozemku p.č. 437/1 o výměře 21 m2 za účelem provozování stánku na prodej ovoce a zeleniny

34:48 - informace k nájmům v Narexu

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/694151-zastupitelstvo-sestajovice-28-6-2012-3-cast

00:00 - čtení zápisu

Diskuse

13:13 - lokalita U Potoka - dotaz k trafostanici

17:00 - dotaz co vzniká v ulici K Remízkům

19:27 - dotaz k novému zdravotnímu středisku

20:30 - dotaz ke změně územního plánu

23:30 - dotaz k nadačnímu příspěvku na fitness prvky

25:22 - dotaz k pohybu psů na volno

TOPlist