Jednání zastupitelstva 26.10.2012

Záznam z jednání zastupitelstva z 26.10.2012.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/768163-zastupitelstvo-sestajovice-26-10-2012

0:00 - Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu

04:12 - oprava zápisu VJZO z 3.5.2012

04:55 - schválení přijetí Smlouvy č. 09047461 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

06:35 - schválení zástavní smlouvy č. 09047461

08:30 - vypsání výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce Šestajovice p.č. 110/4, 150/2, 150/3

12:40 - vypsání výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce Šestajovice p.č. 106/211, 106/210, 106/209, 106/208, 106/207, 131/6 a 131/5

18:00 - čtení zápisu a jeho schválení

22:15 - diskuse:

dotaz k zástavě Narexu, dotaz k čistírně odpadních vod, dotaz k veřenoprávní smlouvě s obcí Zeleneč o zajišťování výkonu úkolů obecní policie

TOPlist