Jednání zastupitelstva 29.1.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 29.1.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/790248-zastupitelstvo-sestajovice-29-1-2013-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

08:24 - jednání o územním plánu obce Šestajovice - informace o zrušení OOP Územního plánu OP, obec nemá od 17.12.2012 platný územní plán, diskuse zastupitelů s pořizovatelem Ing.Zemanem k dalšímu postupu

29:45 - zrušení výběrového řízení na stavební práce na akci "Rekonstvukce a dostavba ZŠ Šestajovice" a vypsání výběrového řízení

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/790293-zastupitelstvo-sestajovice-29-1-2013-2-cast

00:00 - vypsání výběrového řízení na dodavatele pro akci "Snížení prašnosti v obci Šestajovice"

02:18 - vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce "Výstavba izolační zeleně v severní části obce Šestajovice"

03:10 - schválení bezúplatného nabytí podílu ideální 1/3 pozemku p.č. 608/20

04:40 - návrh na spolupráci s Policií ČR

07:48 - schválení vyjmutí žádosti o podporu na projekt "Revitalizace rybníku Panská v obci Šestajovice" ze zásobníku projektů z OPŽP

Diskuse

13:10 - dotazy k zeleni

14:05 - dotaz k deponii Červenka

21:58 - dotaz k výběrovému řízení na rekonstrukci ZŠ

TOPlist