Jednání zastupitelstva 21.3.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 21.3.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/801780-zastupitelstvo-sestajovice-21-3-2013-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

05:00 - zahájení projednání Územního plánu obce Šestajovice

10:36 - vyhlášení grantového Programu na podporu aktivního využití volného času v obci Šestajovice na rok 2013

13:44 - schválení Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Šestajovice

14:58 - schválení příspěvku pro Městskou část Praha - Horní Počernice na děti s trvalým pobytem v obci Šestajovice, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřízených Městskou částí Praha - Horní Počernice ve výši 7.000 Kč/rok/dítě

22:40 - schválení přijetí podpory na akci č. 13145026: Revitalizace rybníku Panská ze SFŽP ČR v rámci OPŽP

25:01 - seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2012

27:16 - schválení účetní závěrky obce Šestajovice za rok 2013

28:39 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Šestajovice za rok 2012

28:56 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ Šestajovice za rok 2012

29:14 - schválení nového Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací obcí Šestajovice a jejím úřadem

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/801882-zastupitelstvo-sestajovice-21-3-2013-2-cast

00:00 - vypsání záměru na pronájem části pozemku v majetku obce p.č. 592/61 o výměře 1m2 za účelem umístění reklamního zařízení

03:06 - schválení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce ZŠ Šestajovice"

05:58 - schválení výběrového řízení na zhotovitele akce "Výstavba izolační zeleně v severní části obce Šestajovice"

09:15 - oznámení p. Matějky o rezignaci na předsedu kontrolního výboru

10:11 - smlouva o nájmu nebytových prostor s firmou Telofónica Czech republic a.s., o umístění zařízení na budově č.p. 158 v majetku obce

21:10 - čtení a schválení zápisu

Diskuse

26:58 - odpověď na dotaz k výmazu předkupních práv na katastru nemovitostí

32:34 - dotaz k izolační zeleni

34:30 - dotaz k odstranění plotu na veřejné komunikaci (ulice Ve Skále)

TOPlist