Jednání zastupitelstva 6.6.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 6.6.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/818638-zastupitelstvo-sestajovice-6-6-2013-1-cast

00:00 - zahájení, čtení programu,

03:55 - rezignace člena zastupitelstva pana P. Hanzala

05:23 - složení slibu nového člena zastupitelstva paní Martiny Midlochové (SNK)

07:23 - určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

10:27 - volba nového předsedy kontrolního výboru

12:05 - souhlas s přijetím dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Rekonstrukce místních komunikací v obci Šestajovice

16:24 - nabídka pozemku č.p. 628/68 k odkupu, dle kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Šestajovice a f. Calluna s.r.o.

19:30 - Diskuse k využití předkupního práva obce k pozemku parc. č.628/68, který zastupitelstvo v r.2010 prodalo společnosti Calluna s.r.o. za účelem výstavby zdravotního střediska (část parku Na Balkáně) ukazuje na elementární neznalost rozdílu mezi institutem předkupního práva smluvního a předkupního práva věcného (Ing.Škarka ODS a M. Hrdlic), zastupitelům zřejmě není známo, že v současné době probíhá v katastru obce výstavba nového soukromého zdravotního střediska na jiném pozemku.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/818647-zastupitelstvo-sestajovice-6-6-2013-2-cast

00:00 - připojení se k Memorandu o společném postupu za účelem spolupráce při přípravě a realizaci silničního propojení nadřazené komunikační sítě I/12, D 11 a R 10 - iniciativa zastupitelstva ke zřízení tzv. Jižní tangenty v Šestajovicích

15:45 - odsouhlasení darovací smlouvy mezi Městskou částí Praha 20 a obcí Šestajovice na poskytnutí daru za přijetí dítěte do MŠ

31:00 - odsouhlasení smlouvy o výpůjčce na umístění vitríny Regionu Pošembeří o.p.s. na pozemku p.č. 667/6

32:10 - odsouhlasení rámcové partnerské smlouvy mezi obcí Šestajovice a Regionem Pošembeří o.p.s.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/818705-zastupitelstvo-sestajovice-6-6-2013-3-cast

00:00 - vyhodnocení žádostí o granty vypsaných obcí Šestajovice

05:10 - diskuse k rozdělení grantu na využití volnočasových aktivit ve výši 200.000,- Kč na návrh finančního výboru (Ing.Moc-TJ Sokol, Ing.Srnská- tajemnice TJ Sokol, Mgr.Urbanová), Ing.Škarka a Ing.Matějka vyjadřují obavu, že v případě realizace záměru OS OFOŠ na vybudování dětského hřiště v lokalitě Cyrilov (předpokládané náklady do 50.000,- Kč) dojde k následnému nadměrnému a zbytečnému zatížení obecního rozpočtu náklady na údržbu tohoto hřiště

15:25 - odsouhlasení odkoupení pozemků p.č. 877 a p.č. 66/6 do majetku obce Šestajovice

24:40 - vypsání záměru na prodej pozemků parc. č. 110/4, 110/5, 150/2 a 150/3, které jsou v majetku obce

36:45 - schválení návrhu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na vybudování in-line dráhy

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/818760-zastupitelstvo-sestajovice-6-6-2013-4-cast

00:00 - žádost pana Jana Peterky o povolení zřízení provozovny na adrese OÚ Šestajovice

07:40 - elektronická aukce - energie

27:07 - čtení zápisu

37:50 - diskuse

TOPlist