Jednání zastupitelstva 19.9.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 19.9.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na Streamu - http://www.stream.cz/uservideo/837491-zastupitelstvo-sestajovice-19-9-2013

4:10 - schválení přijetí dotací ze SFŽP

7:26 - projednání žádosti o příspěvek na předškolní vzdělávání

17:14 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemku p.č.st. 2006

19:50 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 110/4, 110/5, 150/2, 150/3

26:15 - schválení rozpočtového opatření č. 7/2013

29:08 - schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro pozemek p.č. 106/54 na uložení vodovodního řadu „E“ v lokalitě Lomená

31:54 - doplnění zápisu z VZJO ze dne 10.3.2011 bodu 10) týkající se umístění sběrného dvora v areálu deponie pana Brtka a zrušení záměru umístit sběrný dvůr v areálu ČOV

35:33 - projednání žádosti pana Peterky o uvedení adresy OÚ jako místa podnikání

TOPlist