Jednání zastupitelstva 21.11.2013

Záznam z jednání zastupitelstva z 21.11.2013.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=QxP8fW6K78k

4:25 - rezignace člena zastupitelstva pana Stanislava Pechatého - schválení

8:27 - schválení přijetí dotace dle Smlouvy č. 11100093 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

10:05 - Schválení vyhlášky „Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2013“

14:57 - schválení opravy účetní nesprávnosti minulého účetního období – rok 2012 příspěvkové organizace obce MŠ Šestajovice

18:52 - rozpočtové opatření č. 9/2013

31:00 - změny v kompetencích starosty obce Šestajovice k provedení rozpočtových opatření

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=t0tUvqLZM8E

0:00 - vyhodnocení výběrového řízení na prodej pozemků v majetku obce

5:00 - schválení dohody o poskytnutí podpory z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Výstavba in-line-cyklostezky se zázemím v obci Šestajovice“

10:50 - schválení nákupu pozemku p.č. 135/1 o výměře 1.510 m2 za cenu 500 Kč/m2 (pozemek pro umístění in-line-cyklostezky)

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=SeSsaanC4ug

14:25 - schválení nákupu pozemku p.č. 135/2 o výměře 1047 m2 za 1 Kč (jedná se o komunikaci)

15:30 - schválení smlouvy o spolupráci obcí při zajištění požární ochrany v obci Svémyslice

21:10 - projednání žádosti SDH Šestajovice na nákup zánovního vozu pro přepravu mužstva

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=qXGtvdAitgE

8:20 - schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene o právu stavby

13:38 - návrh Ing. Škarky zakoupit vozidlo, plánované pro SDH, do majetku obce pro všeobecné použití

30:13 - čtení zápisu

TOPlist