Jednání zastupitelstva 3.7.2014

Záznam z jednání zastupitelstva z 3.7.2014.

Chráněné údaje o třetích osobách jsou na záznamu smazány.

Zastupitelstvo probíhalo ve zhoršených světelných podmínkách, konec za skoro úplné tmy. Nejedná se tedy o chybu kamery, ale skutečný stav, když na konci záznamu již není nic vidět (slyšet je samozřejmě celý záznam). Velký ruch ke konci záznamu způsobilo zvedání židlí na stoly.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=osmKOfqJilc&feature=player_detailpage

00:00 - zahájení, čtení programu, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola minulého zápisu a jeho schválení

05:28 - schválení závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2013

08:55 - schválení účetní závěrky obce Šestajovice za rok 2013

11:20 - rozpočtové opatření č. 4/2014 v kompetenci starosty

13:30 - rozpočtové opatření č. 5/2014

16:25 - schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených obcí (MŠ a ZŠ)

19:45 - stanovení výše funkčních odměn zastupitelek M. Midlochové a Mgr. M. Jeřábkové

- projednání funkčních odměn vyplacených bez schválení zastupitelstva

21:55 - schválení smlouvy č. 11092866 o poskytnutí podpory ze SFŽP (Revitalizace rybníka Panská)

27:15 - stanovení počtu členů zastupitelstva obce Šestajovice na volební období 2014 - 2018

28:12 - projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí se společností Carpelle a.s.

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wNUppuREh9o

00:00 - projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Šestajovice a obcemi Sibřina a Jirny (obecní policie)

07:18 - projednání návrhů darovacích smluv na pozemek p.č. 135/1 a 106/1 (in-line stezka)

22:10 - schválení příspěvku pro MČ Praha Horní Počernice (předškolní vzdělávání)

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fJEa5hqmFDA

06:00 - projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 628/63

13:23 - vypsání záměru pronájmu nebytových prostor v budově Revoluční č.p. 13/ 1. NP

24:25 - vypsání grantů

25:20 - čtení a schválení zápisu

Diskuse

33:50 - dotaz ke správnímu řízení ke kácení stromů (pokuta pro OÚ)

V případě, že by se vám video špatně zobrazovalo (některé prohlížeče nebo verze prohlížečů s tím mohou mít problém), prohlédněte si ho přímo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=85buceBkVPo&feature=player_detailpage

00:00 - dotaz k odchodu ZUŠ ze Šestajovic

05:00 - dotaz k pamětní desce manželů Starých

07:23 - dotaz k ulici Manželů Starých, zúženého průjezdu a výstavbě množství nových domů v této lokalitě

TOPlist